środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Taneczne formy ruchu


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 0 30.0 2.0
Suma 0 30.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Specjalność Menedżer Sportu

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Lekkoatletyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. M. Sobera, prof. nadzw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Michalski, adiunkt,
dr P. Piestrak, adiunkt,
dr hab. M. Sobera, prof. nadzw.,
dr K. Gębura, adiunkt

Cel przedmiotu

Poznanie różnych form tańca i innych rodzajów aktywności ruchowej przy muzyce jako środka  rozwoju koordynacji i integracji międzyosobniczej

Opis przedmiotu

Na zajęciach realizuje się:

- różne rodzaje tańca: towarzyskie, nowoczesne, ludowe i integracyjne w zakresie podstawowym 

- ćwiczenia rytmiczno-ruchowe,

- ćwiczenia w formie fitness z elementami tanecznymi

- zabawy taneczne z wykorzystaniem różnego rodzaju  muzyki