środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Stretching


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 0 20.0 2.0
Suma 0 20.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Specjalność Menedżer Sportu

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. M. Sobera, prof. nadzw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. A. Rutkowska-Kucharska, prof. AWF Wrocław,
dr A. Sikora, adiunkt

Cel przedmiotu

Poznanie różnych metod rozciągania mięśni  i ćwiczeń zwiększających ich elastyczność w odniesieniu do różnych dyscyplin sportowych

Opis przedmiotu

W czasie zajęć student uczy się jak należy rozciągać mięśnie i dlaczego wybierać należy określony sposób rozciągania mięśni. W praktyce student poznaje różne ćwiczenia i 2 metody stretchingu. Poznaje także różnice pomiędzy ćwiczeniami rozciągającymi i wzmacniającymi mięsnie w warunkach pracy ekscentrycznej i świadomie dobiera ćwiczenia do celu, jaki chce osiągnąć.