środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Zarządzanie finansami w sporcie


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 15.0 15.0 2.0
Suma 15.0 15.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Specjalność Menedżer Sportu

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Komunikacji i Zarządzania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr I. Perechuda, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr I. Perechuda, asystent

Cel przedmiotu

Przygotowanie studentów do samodzielnego analizowania procesów finansowych w sporcie. Zrozumienie kategorii finansowych występujących w sporcie. Zdobycie umiejętność planowania finansowego, zarządzania źródłami finansowania.

Opis przedmiotu

Przedmiot stanowi teoretyczną, metodologiczną i praktyczną podstawę do zarządzania finansami w sporcie. Poprzez poznanie systemowych uwarunkowań budowania i funkcjonowania źródeł finansowania, a także istoty każdej ich kategorii oraz struktury przygotowuje się studentów do indywidualnej pracy w obszarze finansów w tym pozyskiwania pasywów z obszaru pozabudżetowego na funkcjonowanie organizacji sportowych.

Student poprzez analizę i rozwiązywanie studiów przypadków nabywa umiejętności logicznego wnioskowania po uprzednim zdobyciu wiedzy na temat pojęć z zakresu finansów w firmach sportowych.

Student poszerza swoje kompetencje pracy w zespole poprzez opracowywanie projektu.