środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Podstawy komunikacji społecznej


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 10.0 10.0 2.0
Suma 10.0 10.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Specjalność Trenerska

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Bogdan, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr D. Kutryn, adiunkt,
prof. dr hab. G. Łasiński, prof. zw.

Cel przedmiotu

  1. Przekazanie najnowszej wiedzy z dziedziny komunikacji społecznej, w tym komunikowania interpersonalnego oraz medialnego.
  2. Wskazanie na istotność procesów komunikowania w życiu społecznym oraz realizacji indywidualnych i grupowych potrzeb i celów.
  3. Położenie nacisku na zrozumienie podstawowych mechanizmów wpływu społecznego realizujących się w procesach komunikowania.

Opis przedmiotu

Na przedmiot składa się 10h ćwiczeń i 10h wykładów. W części ćwiczebnej studenci rozważają takie zagadnienia jak wpływ, perswazja i manipulacja, poddają refleksji proces komunikowania w aspekcie jego skuteczności, jak również podstawowych narzędzi komunikowania interpersonalnego oraz komunikowania pośredniego (medialnego). Wykłady z kolei koncentrują się na kwestiach teoretycznych i ich treści ogniskują się wokół wybranych orientacji teoretycznych kształtujących dzisiejszą wiedzę o komunikowaniu. 

Organizacja i zakres treści przedmiotu umożliwia studentowi zdobycie szerszego poglądu na otaczającą rzeczywistość oraz przygotowuje go do samodzielnej oceny tej rzeczywistości -  świadomy jest zarówno przewagi, jaką daje umiejętność skutecznego komunikowania z innymi, jak i ograniczeń wynikających ze współczesnych przemian w komunikowaniu w aspekcie społecznym, kulturowym, ekonomicznym i etycznym.