środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fizjologia wysiłku fizycznego


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 15.0 15.0 3.0
Suma 15.0 15.0 3.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Specjalność Trenerska

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Fizjologii i Biochemii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr B. Ochmann, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Jastrzębska, adiunkt,
dr B. Ochmann, adiunkt,
prof. dr hab. M. Zatoń, prof. zw.

Cel przedmiotu

1. Umożliwienie poznania podstawowych funkcji organizmu człowieka.

2. Umożliwienie poznanie podstawowych reakcji organizmu na bodźce o charakterze wysiłkowym w warunkach laboratoryjnych oraz zmiennych warunkach środowiska.

3. Umożliwienie zdobycia umiejętności praktycznego zastosowania wysiłkowych testów fizjologicznych do oceny wydolności fizycznej oraz bieżących i utrwalonych efektów adaptacji wysiłkowej. 

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające studentom poznanie podstaw funkcjonowania organizmu człowieka w warunkach spoczynkowych i wysiłkowych. Daje możliwość nabycia umiejętności samodzielnej, prawidłowej oceny reakcji organizmu na bodźce o charakterze wysiłkowym zależne od ich siły, czasu działania i rodzaju. Obejmuje także zagadnienia pozwalające na ocenę wydolności fizycznej. Na podstawie zdobytej wiedzy pozwala na  rozwiązywanie problemów związanych z ograniczeniem zdolności do podejmowania wysiłków,  samodzielną realizację programu aktywności fizycznej w kategoriach koncepcji i jej weryfikacji.