środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specyfika sportu dzieci i młodzieży


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 10.0 10.0 2.0
Suma 10.0 10.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Specjalność Trenerska

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Kałwa, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Kałwa, adiunkt,
dr W. Machowska-Krupa, asystent

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu "Specyfika sportu dzieci i młodzieży" jest skierowanie uwagi studentów na proces etapizacji w sporcie oraz odmienności celów i metodyki treningu. Celem jest także przygotowanie studentów do prowadzenia dyskusji na tematy związane z problemami szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz zaprezentowania  własnego poglądu lub pomysłu usprawniającego system szkolenia młodych sportowców w Polsce. 


Opis przedmiotu

Trener i menadżer pracujący z młodymi sportowcami powinien odróżniać systemy szkolenia zawodników w klubach sportowych i uczestników sportu szkolnego. Przy czym  system rozgrywek szkolnych można wykorzystać w kierunkowym doborze do sportu klubowego, a także selekcjonowaniu młodych sportowców. Przedmiot przygotowuje do rozpoznawania i wyznaczania celów na różnych poziomach wymagań szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, zwraca uwagę na rozwój osobniczy, jako podstawę etapizacji oraz dobór i selekcję w oparciu o wyznaczniki zdrowego rozwoju. Studenci poruszają także problemy, które dotyczą trenerów i menadżerów w klubach sportowych i próbują je hipotetycznie rozwiązać.