środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Nieokreślony

Specjalność

wszystkie specjalności

Nazwa przedmiotu

Podstawy teorii treningu sportowego


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 10.0 30.0 4.0
Suma 10.0 30.0 4.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów kierunkowych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Cych, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Cych, adiunkt,
dr R. Gumienna, asystent,
dr M. Kałwa, adiunkt,
dr W. Machowska-Krupa, asystent

Cel przedmiotu

Wyposażenie studenta w wiedzę teoretyczną  i umiejętności praktyczne  w zakresie:

·  Projektowania i planowania makrocyklu treningowego, projektowania mikrocykli treningowych, projektowania jednostek treningowych, realizacji i kontroli procesu treningowego

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest w postaci ćwiczeń. Studenci wypełniają specjalnie przygotowane arkusze ćwiczeń planując obciążenia, metody i formy treningowe w zakresie treningu kondycyjnego (kształtowanie zdolności motorycznych), technicznego i taktycznego. Ponadto studenci planują mikrocykle treningowe, a także struktury makrocykliczne. Przygotowują systemy kontroli treningu w wybranej dyscyplinie sportu oraz systemy nabory i selekcji.