środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Antropomotoryka


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 15.0 15.0 2.0
Suma 15.0 15.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów kierunkowych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Biostruktury

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Czajka, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Czajka, adiunkt,
dr hab. J. Domaradzki, prof. AWF Wrocław,
dr hab. J. Fugiel, adiunkt,
dr P. Posłuszny, adiunkt,
dr A. Sebastjan, asystent

Cel przedmiotu

1. Umożliwienie zdobycia wiedzy z zakresu teorii motoryczności człowieka.

2. Umożliwienie nabywania umiejętności prawidłowego doboru  narzędzi do oceny wybranych aspektów motoryczności ludzkiej.

3. Umożliwienie nabywania umiejętności w zakresie przeprowadzania testów motorycznych  oraz gromadzenia i interpretacji uzyskanych wyników.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest przez jeden semestr w formie wykładów i ćwiczeń i obejmuje zagadnienia dotyczące motoryczności ludzkiej. W ramach przedmiotu student pozna zagadnienia związane z motorycznością ludzką.  Zdobędzie umiejętności prawidłowego wyboru aktualnych narzędzi służących do oceny sprawności i aktywności fizycznej, przeprowadzania pomiarów przejawów zdolności motorycznych oraz dokumentacji danych i interpretacji wyników.