środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Biomechanika sportu
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów kierunkowych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Biomechaniki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. B. Pietraszewski, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. B. Pietraszewski, prof. AWF Wrocław,
dr hab. A. Rutkowska-Kucharska, prof. AWF Wrocław,
dr hab. A. Siemieński, prof. AWF Wrocław,
dr hab. A. Szpala, prof. AWF Wrocław,
dr hab. inż. S. Winiarski, prof. AWF Wrocław,
dr hab. inż. J. Zawadzki, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

1.  Dostarczenie wiedzy o podstawowych własnościach biomechanicznych układu ruchu człowieka

2.  Zapoznanie z zagadnieniami wzajemnych relacji między przyczynami odpowiedzialnymi za ruch ciała i części ciała człowieka, a mechanicznymi skutkami przez nie wywoływanymi.

3.  Zaznajomienie z podstawowymi metodami pomiaru własności układu ruchu człowieka stosowanymi w biomechanice i sposobem organizacji pracy badawczej.

4.  Zdobycie umiejętności wykonywania podstawowych pomiarów biomechanicznych do oceny  biernego i czynnego układu ruchu człowieka.

Opis przedmiotu

Ćwiczenia z biomechaniki sportu mają charakter zajęć laboratoryjnych realizowanych z czynnym udziałem studentów w pomiarach i eksperymentach. Podczas zajęć z biomechaniki studenci mają możliwość wykonania pomiarów parametrów dotyczących własności biernego i czynnego układu ruchu człowieka. Studenci uczestniczący w zajęciach nabędą umiejętność pomiaru i diagnozowania mierzonych parametrów  takich jak: moment siły mięśniowej , praca, energia i moc