środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Metody i techniki zarządzania przedsiębiorstwem sportowym


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 10.0 15.0 2.0
Suma 10.0 15.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów kierunkowych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. W. Cieśliński, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. W. Cieśliński, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

  1. Opanowanie wiedzy na temat nowoczesnych koncepcji, metod i technik zarządzania.
  2. Nabycie umiejętności stosowania metod do zarządzania organizacją sportową
  3. Podniesienie świadomości stosowania metod zarządzania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Opis przedmiotu

Metody i techniki zarządzania przedsiębiorstwem sportowym, to zastosowanie innowacyjnych narzędzi wspartych systemami informatycznymi do doskonalenia systemu organizacyjnego. Opracowanie koncepcji wdrożenia wybranych metod i technik zarządzania  i oceny efektywności ich funkcjonowania pomaga studentom w pozyskiwaniu wiedzy o najnowszych technologiach wspracia systemów zarządzania organizacją.