środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

menedżer sportu, trener

Nazwa przedmiotu

Podstawy zarządzania kadrami


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 15.0 20.0 3.0
Suma 15.0 20.0 3.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów kierunkowych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Komunikacji i Zarządzania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr T. Seweryniak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr T. Seweryniak, adiunkt

Cel przedmiotu

  • Przedstawienie zarządzania kadrami jako elementu tworzenia przewagi konkurencyjnej.
  • Przedstawienie miejsca zarządzania kadrami w firmie. 

Opis przedmiotu

W oparciu o podstawową wiedzę z zarządzania, w ramach pracy na przedmiocie studenci poznają specyfikę kapitału ludzkiego oraz jego możliwą rolę w tworzeniu przewagi konkurencyjnej. Działania studentów będą koncentrować się na tworzeniu przykładów praktyk dotyczących ludzi opierając się również o własne doświadczenia zebrane w poznanych organizacjach.