środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Nieokreślony

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Teoria sportu
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów kierunkowych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Kałwa, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Cych, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem "Teoria Sportu" jest poznanie przez studentów Struktury treningu sportowego oraz układu metodycznego, na który składają się metody treningowe, obciążenia treningowe, formy i środki treningowe. Po zakończeniu kursu student zna zasady treningu i wykazuje podstawowe umiejętności planowania jednostek treningowych w zależności od wyznaczonego celu.

 

Opis przedmiotu

Przedmiot "Teoria sportu" należy do grupy przedmiotów podstawowych ze względu na uniwersalne treści. Zaznajamia studentów z różnymi formami, metodami i zasadami prowadzenia treningów sportowych (w celu podjęcia rywalizacji) dla amatorów i profesjonalistów. W sposób kompletny traktuje obciążenia  w oparciu o wyrażone środki treningowe.