środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Trener/menadżer

Nazwa przedmiotu

Gimnastyka z elementami akrobatyki
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów praktycznych (WF)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr H. Sienkiewicz, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Serafin, wykładowca,
dr H. Sienkiewicz, adiunkt

Cel przedmiotu

- C1 umożliwienie zdobycia przez studenta wiedzy o własnej sprawności ogólnej, umożliwienie usprawnienia osobistego w zakresie podstawowych ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych i ćwiczeń  na przyrządach oraz podstawowych skoków mieszanych,
- C2 zdobycie wiedzy i wykazanie się wiadomościami o podziale strukturalnym gimnastyki oraz treściami zawartymi we współczesnych trendach, kierunkach i rodzajach gimnastyki, teoretyczne i praktyczne opanowanie terminologii ćwiczeń gimnastycznych w obszarze gimnastyki podstawowej,
- C 3 wykazanie się umiejętnościami praktycznymi w zakresie zasad pomocy i ochrony podczas realizacji konkretnych ćwiczeń gimnastycznych.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest w sposób praktyczny ze wstawkami audytoryjnymi na sali gimnastycznej, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu gimnastycznego. W ramach przedmiotu student podniesie swoją sprawność fizyczną zapoznając się ze sposobami wykonania podstawowych ćwiczeń indywidualnych i dwójkowych, z wykorzystaniem przyborów i na przyrządach. Głównym zadaniem realizowanego przedmiotu, jest przygotowanie słuchaczy do umiejętnego korzystania w praktyce pedagogicznej z bogactwa gimnastycznych środków ruchowych, wpływających na sprawność zawodników różnych dyscyplin sportowych. Student na podstawie zdobytej wiedzy z nauk o człowieku, zapoznaje się z aspektami pedagogicznymi gimnastyki jako środka zdrowotnego kultury fizycznej.