środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Judo
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów praktycznych (WF)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Maśliński, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr M. Kostrzewa, wykładowca,
dr R. Kubacki, adiunkt,
dr J. Maśliński, adiunkt,
dr hab. K. Witkowski, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

C1 - Zapoznanie z dyscypliną judo, historią, przepisami i zasadami walki.
C2 - Wskazanie wszechstronnego wpływu dyscypliny na organizm człowieka na różnych etapach ontogenezy.
C3 - Zapoznanie się ze środkami i metodami stosowanymi w treningu judo w pozycji wysokiej i niskiej.

Opis przedmiotu

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń, na których student w sposób praktyczny nabywa umiejętności wykorzystywania filozofii Budo i środków oddziaływania na zachowanie się człowieka  w całym procesie ontogenezy. Celem dydaktycznym przedmiotu jest wykształcenie rozumnego nauczyciela - trenera przygotowanego do spełniania wszystkich praktycznych i informacyjnych potrzeb ucznia w odniesieniu do jego wszechstronnego rozwoju, możliwości motorycznych i dyspozycyjności swoim ciałem. W zajęciach oprócz specjalistycznych form ruchu  wykorzystywane są podstawowe formy takie jak: skoki, wymachy kończyn górnych, wypady, przewroty itp., które w sztukach walki mają zastosowanie w najprostszych i skomplikowanych elementach technicznych.  W zajęciach stosowane są formy i metody, które poprzez swoją odmienność i atrakcyjność zapewniają intensyfikację zajęć, np. walki szkoleniowe w pozycji niskiej i stojącej, zabawy oparte na elementach walki. Dużą uwagę przywiązuje się do nauki padów jako elementów samoasekuracji w przypadku nagłych zderzeń – upadków.