środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Biochemia


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 15.0 15.0 3.0
Suma 15.0 15.0 3.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów ogólnoakademickich

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Fizjologii i Biochemii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr E. Bakońska-Pacoń, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr E. Bakońska-Pacoń, adiunkt,
dr J. Borkowski, starszy wykładowca,
dr inż. J. Grobelna, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 Pogłębienie wiedzy z zakresu podstawowych praw chemicznych odnoszących się także do reakcji chemicznych organizmu ludzkiego 

C2  Zapoznanie studentów z budową i funkcją podstawowych klas związków chemicznych ludzkiego organizmu i ich przemian 

C3  Przedstawienie wiedzy z zakresu działania różnych mechanizmów kontroli homeostazy. Nauka praktycznej analizy wybranych zmian    homeostazy organizmu człowieka.

Opis przedmiotu

Przedmiot Biochemia realizowany jest w formie ćwiczeń , ćwiczeń laboratoryjnych oraz wykładów. Na zajęciach studenci  poznają biochemię jako naukę dotyczącą chemicznych podstaw życia. Poznają chemiczne składniki komórek oraz reakcje i procesy, którym one ulegają w organizmie ludzkim. Studenci poznają na poziomie molekularnym procesy biochemiczne  w tym podstawy homeostazy ustrojowej równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej. Budowa i znaczenie podstawowych związków w organizmie ludzkim : białek, lipidów i węglowodanów.  Udział tych związków w budowie struktur komórkowych i pozakomórkowych, udział w procesach pozyskiwania energii.  Integrację metabolizmu z udziałem układu hormonalnego.  Wykorzystanie parametrów biochemicznych w ocenie aktualnego stanu organizmu.