środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fitness
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów praktycznych (WF)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Tomaszewska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Sikora, adiunkt,
dr A. Tomaszewska, adiunkt

Cel przedmiotu


C1- umożliwienie zdobycia wiedzy z zakresu ćwiczeń wytrzymałościowych i siłowych przy muzyce wykorzystywanych jako trening uzupełniający w różnych dyscyplinach sportu

C2 - praktyczne przygotowanie do przeprowadzenia ćwiczeń wzmacniających i rozciągających różne grupy mięśniowe

C3 - umożliwienie nabywania umiejętności ruchowych w zakresie kroków bazowych w step aerobiku i ćwiczeń wzmacniających, wytrzymałościowych i rozciągających przy muzyceOpis przedmiotu

W ramach przedmiotu student pozna:

-kroki bazowe w step aerobiku

- pozycje wyjściowe do ćwiczeń wzmacniających różne grupy mięśni

- ćwiczenia rozciągające 

- wytrzymałościowo-siłowy obwód stacyjny

zdobędzie umiejętności:

- przygotowania ćwiczeń wzmacniających i rozciągających  różne grupy mięśni

- wykorzystywania różnych form fitness w treningu uzupełniającym innych dyscyplin sportu