środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Menedżer Sportu

Nazwa przedmiotu

Podstawy zarządzania


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 30.0 0.0 4.0
Suma 30.0 0.0 4.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów kierunkowych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. A. Stosik, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. A. Stosik, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

1. Zrozumienie przez studenta podstawowych mechanizmów funkcjonowania organizacji.

2. Zrozumienie przez studenta podstawowych zasad zarządzania w zespołach i organizacjach.

3.Opanowanie przez studenta umiejętności dostrzegania związków i zależności między zjawiskami i procesami w obszarze organizacji i zarządzania.

Opis przedmiotu

Przedmiot ma charakter wykładu z elementami dyskusji . Zawiera podstawy definicyjne oraz podstawy teorii organizacji i zarządzania w procesach podsawowoych funcjonowania przedsiębiorstw.