środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Podstawy statystyki
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów kierunkowych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Biostruktury

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. inż. M. Kołodziej, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. inż. M. Kołodziej, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Umożliwienie zdobycia wiedzy z podstaw statystyki w zakresie niezbędnym do prowadzenia badań realizowanych w związku z pracą dyplomową;

2. Umożliwienie nabywania umiejętności doboru podstawowych metod statystycznych niezbędnych do wykonanie opisu, analizy i oceny badanego zjawiska;

3. Kształtowanie umiejętności poprawnej interpretacji wyników opracowań statystycznych.


Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń w pracowni komputerowej, przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego EXCEL i programu STATISTICA. W ramach przedmiotu student pozna podstawowe pojęcia statystyczne oraz metody opisu i wnioskowania statystycznego. Zdobędzie umiejętność  wykonywania podstawowych analiz statystycznych w stopniu niezbędnym przy redagowaniu pracy dyplomowej oraz poprawnego interpretowania wyników publikowanych w literaturze naukowej.