środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Trenerska, Menendżer sportu

Nazwa przedmiotu

Historia sportu
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów kierunkowych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Pedagogiki Kultury Fizycznej

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Szubert, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Szubert, adiunkt

Cel przedmiotu

I. Głównym celem zajęć jest umożliwienie zdobycia wiedzy z zakresu historii sportu w Polsce i na świecie od czasów najdawniejszych po czasy współczesne.
II. Szczegółowe zadania przedmiotu realizowane na zajęciach dotyczyć będą:
1. najważniejszych wydarzeń w dziejach sportu,
2. ukazanie genezy, rozwoju i funkcji sportu w Polsce i na świecie w zależności od warunków ekonomicznych, społeczno-politycznych i oświatowo-kulturalnych.
III. Dodatkowym celem zajęć będzie umożliwienie studentom nabycia umiejętności posługiwania się źródłami archiwalnymi oraz zasobami bibliotecznymi.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się przez studentów z problematyką historii sportu. Szczególnie zostaną omówione zagadnienia w zakresie genezy sportu w starożytności, dziejów igrzysk starożytnych, narodzin dyscyplin sportowych, rozwoju systemów gimnastycznych na kontynencie europejskim, początków sportu w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, rozwoju nowożytnego ruch olimpijskiego, zapoczątkowania ruchu sportowego na ziemiach polskich pod zaborami i w okresie międzywojennym, ewolucji najpopularniejszych dyscyplin sportowych oraz największych wydarzeń w polskim sporcie.