środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Anatomia
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów ogólnoakademickich

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Biostruktury

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. J. Domaradzki, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Czajka, adiunkt,
dr hab. J. Domaradzki, prof. AWF Wrocław,
dr hab. J. Fugiel, adiunkt,
dr K. Kochan-Jacheć, adiunkt,
dr P. Posłuszny, adiunkt,
dr A. Sebastjan, asystent,
dr hab. G. Żurek, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

1.  Praktyczne zapoznanie studenta z budową i funkcją układów:  ruchu, narządów wewnętrznych i nerwowego.

2. Przygotowanie słuchaczy do realizowania innych przedmiotów podstawowych (np. fizjologii, biomechaniki etc.).

Opis przedmiotu

Zajęcia z anatomii prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń. Student musi być przygotowany z aktualnie realizowanego tematu zajęć (obowiązującego w aktualnym tygodniu dydaktycznym). Ćwiczenia odbywają się w formie seminaryjnej. Studenci odpowiadają na pytania prowadzącego i biorą udział w dyskusji. Na końcu zajęć odbywa się sprawdzian z wiedzy.