środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Aktywność fizyczna - kulturowe i psychologiczne aspekty


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 30.0 0 2.0
Suma 30.0 0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność Menedżer Sportu - przedmiot do wyboru teoretyczny (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Podstaw Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. R. Dobrowolski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. R. Dobrowolski, adiunkt,
dr K. Salamon-Krakowska, adiunkt

Cel przedmiotu

Zajęcia, koncentrując się na współczesnych dyskursach humanistycznych, zmierzać będą do:

1. uświadomienia słuchaczy co do  stopnia i charakteru kulturowych i psychologicznych wpływów na określony sposób wartościowania aktywności fizycznej.

2. wskazania na zależności, jakie zachodzą między doborem określonych rodzajów treningu cielesnego a ich kontekstem kulturowym i psychologicznym.

3. wyrobienia u studentów poznawczej, praktycznej i etycznej potrzeby analizowania tematu aktywności fizycznej poprzez pryzmat tzw. "świadomości ciała".

Opis przedmiotu

Przedmiot wprowadzi studentów w psychologiczne, kulturoznawcze i filozoficzne analizy fenomenu cielesności i związanej z nim aktywności fizycznej. Zaprezentowana podczas zajęć wiedza zdemaskuje szkodliwe stereotypy na temat "naturalności" sposobu w jaki doświadczamy naszej cielesności oraz ukaże korzystne, jak i niepożądane dla psychofizycznej kondycji konkretnego indywiduum, specyficznie określonego przez kulturę i własne predyspozycje mentalne, skutki praktykowania takiej, a nie innej aktywności fizycznej. Student pozna także społeczny, międzyludzki wymiar cielesnego treningu, zrozumie w jaki sposób zwiększona świadomość ciała przyczynia się do wzmocnienia empatycznych zdolności, a dzięki temu pogłębienia wrażliwości i tolerancji wobec innych ludzi.