środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Menedżer Sportu

Nazwa przedmiotu

Psychologia zachowań społecznych


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 30.0 0 2.0
Suma 30.0 0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność Menedżer Sportu - przedmiot do wyboru teoretyczny (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Nauk Społecznych i Promocji Zdrowia

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Marks, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Marks, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Zapoznanie z wiedzą na temat indywidualnych czynników psychicznych determinujących zachowanie społeczne człowieka oraz przygotowanie do jej wykorzystania w pracy menedżera sportu i kontaktach interpersonalnych
2. Umożliwienie zdobycia wiedzy i dokonywania interpretacji mechanizmów funkcjonowania zbiorowości i grup społecznych. Przygotowanie do wykorzystania znajomości procesów społecznych w pracy menedżera sportu i kontaktach interpersonalnych

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany w formie wykładów. W ramach przedmiotu student pozna indywidualne dyspozycje i zdolności a także mechanizmy społeczne – determinujące społeczne zachowanie i funkcjonowanie człowieka