środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

trenerska

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja zawodowa - Pływanie


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 20.0 20.0 4.0
1 2 20.0 20.0 4.0
2 3 25.0 25.0 4.0
2 4 25.0 25.0 4.0
3 5 30.0 30.0 4.0
3 6 30.0 30.0 4.0
Suma 150.0 150.0 24.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja zawodowa: ścieżka trenerska (student realizuje wybraną dyscyplinę sportu)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

TSPORT_13_I_S_24 - Specjalizacja zawodowa - pływanie

Jednostka prowadząca

Katedra Pływania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Chrobot, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Chrobot, adiunkt,
dr A. Klarowicz, adiunkt

Cel przedmiotu

  1. Pozyskanie przez studenta wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności dydaktyczno-pedagogicznych warunkujących efektywną  
        realizację procesu nauczania oraz doskonalenia pływania dzieci w młodszym wieku szkolnym, młodzieży oraz osób dorosłych.
  2. Wyposażenie studenta w wiedzę oraz umiejętności dydaktyczno-pedagogiczne warunkujące efektywną realizację procesu  
        treningu sportowego w kategorii wiekowej młodzika, juniora i seniora.
  3. Pozyskanie przez studenta wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności umożliwiających prowadzenie:monitoringu zmian             adaptacyjnych organizmu, zadań regeneracyjnych oraz wskazań żywieniowych w trakcie procesu treningowego.

Opis przedmiotu

 

Specjalizacja zawodowa z pływania jest przedmiotem przygotowującym do pracy w charakterze trenera klasy drugiej.
Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń i wykładów na obiekcie Krytej Pływalni AWF we Wrocławiu. Student po ukończeniu kursu
jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia zajęć znauki pływania, treningu pływackiego na etapach - wstępnym, ukierunkowanym oraz specjalnym. Wiedza na temat techniki w dyscyplinie pływanie obejmuje zagadnienia związane
ze standaryzacją, indywidualizacją oraz wykonaniem mistrzowskim techniki w rywalizacji sportowej. Przekazana wiedza teoretyczna wykorzystywana jest w praktyce podczas zajęć laboratoryjnych. Warsztat pracy trenera przekazywany na specjalizacji obejmuje zakres badań fizjologicznych, biomechanicznych oraz działań dydaktyczno-pedagogicznych opartych o metodykę nauczania, doskonalenia, oraz o metody przekazu informacji takich jak: techniki torowania ruchu, techniki uświadamiania wrażeń kinestetycznych, mentalne regulacje intensywności wysiłku itp. Ukończenie specjalizacji zawodowej w pływaniu gwarantuje także podniesienie swojej sprawności pływackiej oraz możliwość startów w zawodach rangi okręgowej i ogólnopolskiej.