środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

menedżer sportu

Nazwa przedmiotu

Praktyka zawodowa menedżerska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 0 100.0 4.0
Suma 0 100.0 4.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł praktyk - Specjalność Menedżer Sportu

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Komunikacji i Zarządzania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr T. Seweryniak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr T. Seweryniak, adiunkt

Cel przedmiotu

Nabycie podstawowych umiejętności praktycznych z zakresu realizacji funkcji menedżerskich w organizacjach sportowych

Praktyczne zapoznanie się z działalnością instytucji sportowych

Nabycie umiejętności praktycznych z zakresu realizacji podstawowych funkcji organizacyjnych imprez sportowych


Opis przedmiotu

W czasie praktyk studenci zapoznają się praktycznie w działalnością zróżnicowanych organizacji ze szczególnym uwzględnieniem organizacji sportowych. Realizują czynności charakterystyczne dla wielu podmiotów funkcjonujących w organizacjach. Prowadzą także dokumentację swojej pracy i wyciągają wnioski oparte o rzeczywiste działanie.