środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Nieokreślony

Specjalność

----------------------

Nazwa przedmiotu

Etyka działalności sportowej


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 30.0 0 2.0
Suma 30.0 0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów do wyboru - przedmioty teoretyczne (student wybiera jeden przedmiot w semestrze) realizują wszyscy studenci na kierunku

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Kubacki, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Kubacki, adiunkt

Cel przedmiotu

Cel poznawczy:

1.Refleksja etyczna na temat sportu, konfrontowana ze współczesnymi przemianami i wezwaniami, jakie dokonują się w wielu obszarach tej sfery życia.

2.Przekazanie istotnych wartości i pryncypiów, które związane są z promocją pozytywnych wymiarów aktywności sportowej.

3.Umiejętność krytycznego podejścia do tzw. sterotypów myślowych

Opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony w formie wykładów. Tematyka przedmiotu obejmuje :

-ukazanie współczesnych zagadnień, w jakich podejmowana jest refleksja na temat etyki sportu.

- refleksja etyczna na temat  życia i zdrowia człowieka, któremu aktywność sportowa ma służyć.

-sport  jako istotny wymiar kształtowania dojrzałej osobowości człowieka.

Przedmiot jest realizowany przez jeden semestr .