środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Wybrane problemy pracy trenera


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 15.0 0 1.0
Suma 15.0 0 1.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów do wyboru - przedmioty teoretyczne (student wybiera jeden przedmiot w semestrze) realizują wszyscy studenci na kierunku

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Cych, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Cych, adiunkt,
dr hab. inż. J. Kosendiak, adiunkt

Cel przedmiotu

Trener w swojej codziennej pracy napotyka szereg problemów. Mają one różną postać, różne źródła, a także różne znaczenie i czas potrzebny do ich przezwyciężenia. Celem przedmiotu jest zapoznanie przyszłych trenerów, a także menedżerów sportowych z najbardziej powszechnymi bądź najbardziej uciążliwymi problemami, które mogą ich osobiście lub pośrednio dotyczyć w przyszłej pracy zawodowej. Celem jest także nie tylko zapoznanie studentów z takimi problemami, ale przede wszystkim pokazanie im możliwych sposobów przezwyciężania napotykanych trudności. Celem przedmiotu jest także kształtowanie wybranych kompetencji społecznych młodych ludzi, którzy w przyszłości będą reprezentować uczelnię AWF Wrocław oraz będą musieli poradzić sobie w nowej rzeczywistości przyjmując pracę w sporcie.

Opis przedmiotu

Przedmiot: Wybrane problemy pracy  trenera jest przedmiotem do wyboru, w ramach którego uczestnicy zajęć zdobywają:

- wiedzę niezbędną do samodzielnego rozwiązywania najczęściej napotykanych w pracy trenerskiej problemów;

- umiejętności niezbędne do samodzielnego rozwiązywania najczęściej napotykanych w pracy trenerskiej problemów;

- kompetencje społeczne niezbędne do samodzielnego przezwyciężania napotykanych trudności w różnych sytuacjach mających miejsce w pracy trenera, a także osób współpracujących z trenerem;

Przedmiot jest realizowany przez jeden semestr. Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.