środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Teoria i praktyka sportu osób niepełnosprawnych


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 10.0 0 1.0
Suma 10.0 0 1.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów praktycznych (WF)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Sportu Paraolimpijskiego

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. E. Bolach, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. B. Bolach, prof. AWF Wrocław,
prof. dr hab. E. Bolach, prof. zw.,
mgr J. Mysłakowski, starszy wykładowca,
dr W. Seidel, adiunkt

Cel przedmiotu

C1- Zaznajomienie studentów ze specyfiką dyscyplin paraolimpijskich , deflimpijskich i olimpiad specjalnych. 

C2- Pozyskanie wiedzy dotyczącej przepisów dyscyplin sportowych w zależności od schorzenia, rodzaju i stopnia dysfunkcji.

C3 - Pozyskanie wiedzy dotyczącej metod prowadzenia treningu sportowego z uwzględnieniem wybranych dyscyplin sportowych z uwzględnieniem  rodzaju schorzenia oraz rodzaju i stopnia dysfunkcji.

Opis przedmiotu

Przedmiot dotyczy pozyskania wiedzy o dyscyplinach i konkurencjach sportu paraolimpijskiego, deflimpijskiego i olimpiad specjalnych. Student poznaje specyfikę poszczególnych dyscyplin z uwzględnieniem stopnia

niepełnosprawności. Zapoznany jest również z ogólną klasyfikacją sportowo - medyczną (z podziałem

na grupy i klasy sportowe), jak również funkcjonalną (z podziałem na grupy i klasy startowe) w

określonej dyscyplinie i konkurencji sportowej.