środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Gry i zabawy ruchowe w etapie wstępnym treningu
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów praktycznych (WF)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Wychowania Fizycznego

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Malska-Śmiałowska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Malska-Śmiałowska, adiunkt

Cel przedmiotu

Wyposażenie studenta w umiejętności potrzebne do organizowania i prowadzenia zabaw i gier ruchowych w czasie zajęć treningowych z dziećmi i młodzieżą.

Wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności potrzebne do formułowania celów realizowanych przez poszczególne zabawy i gry ruchowe.

Wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji określonych celów operacyjnych.

Wyposażenie studenta w umiejętności modyfikowania sposobu organizacji poszczególnych zabaw i gier ruchowych odpowiednio do warunków ich realizacji.

Opis przedmiotu

Przedmiot jest realizowany w formie praktycznych ćwiczeń w sali gimnastycznej. W pierwszej części semestru studenci poprzez uczestnictwo w zabawach i grach organizowanych przez nauczyciela akademickiego poznają specyfikę organizacji zabaw i gier ruchowych. Uczą się:

  1. Znaczenia zabaw i gier ruchowych w etapie wstępnym treningu
  2. Zastosowania zabaw i gier ruchowych w czasie zajęć treningowych w etapie wstępnym.
  3. Zasad organizacji zabaw i gier ruchowych.
  4. Zachowania zasad bezpieczeństwa podczas realizacji zabaw i gier ruchowych.

W drugiej części semestru studenci poprzez przygotowanie zestawu zabaw realizujących określone cele oraz praktyczne przeprowadzenie wybranej zabawy lub gry ruchowej, wykazują się umiejętnością:

1. Doboru zabaw i gier ruchowych pod kątem potrzeb rozwojowych dziecka oraz do realizacji ustalonych celów etapu wstępnego treningu w wybranej dyscyplinie sportu,

2.Modyfikowania zabaw i gier ruchowych w zależności od warunków, celów i możliwości uczestników,

3.Zorganizowania i przeprowadzenia zabawy lub gry ruchowej