środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Wymowa i impostacja głosu


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 0 15.0 1.0
Suma 0 15.0 1.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów kierunkowych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Wychowania Fizycznego

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr M. Jonkisz-Gawrońska, starszy wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr M. Jonkisz-Gawrońska, starszy wykładowca

Cel przedmiotu

1.  Umożliwienie zdobycia wiedzy na temat prawidłowej impostacji głosu (emisji głosu), elementarnych zasad higieny aparatu głosowego oraz podstawowych zasad  prawidłowej wymowy (dykcji).

2.  Umożliwienie nabywania umiejętności  prawidłowego posługiwania się głosem oraz jego ochrony, a także kształtowanie umiejętności posługiwania się nienaganną wymową.

3.  Praktyczne przygotowanie do pracy głosem.


Opis przedmiotu

Każda osoba posługująca się głosem w pracy zawodowej powinna pamiętać, że na sprawność mowy mają wpływ dwa czynniki: poprawne posługiwanie się głosem czyli poprawna  (impostacja) emisja głosu oraz prawidłowa dykcja.

Zajęcia oparte są przede wszystkim na różnego rodzaju ćwiczeniach: oddechowych, głosowych i dykcyjnych podpartych elementarną  wiedzą teoretyczną.

W ramach przedmiotu student pozna podstawy prawidłowej emisji głosu, zdobędzie umiejętność ochrony własnego głosu oraz poprawi swoją wymowę