środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Budowanie i rozwijanie zespołów sportowych


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 10.0 20.0 3.0
Suma 10.0 20.0 3.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Specjalność Menedżer Sportu

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. G. Łasiński, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr W. Idzikowski, adiunkt,
dr E. Pieniacka, adiunkt

Cel przedmiotu

Cele przedmiotu:

  1. Wskaznie na najnowsze trendy związane ze sztuką budowania i rozwijania zespołów poprzez zastosowanie ukierukowanej pracy grupowej.
  2. Przekonanie uczestników zajęć do wykorzystywania zasad pracy grupowej we własnej praktyce 
  3. Identyfikacja czynników wpływających na efektywność pracy zespołów.

Opis przedmiotu

Przedmiot skupia się na budowaniu zespołu poprzez opisanie i wyjaśnienia podstawowych pojęć w zakresie pracy grupowej i kierowania zespołem. Identyfikację czynników i umiejętność ich wykorzystanie w budowaniu zespołu. Zajęcia włączają ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych oraz autoprezentacyjnych. Ćwiczenia opierają się na zadaniach grupowych oraz indywidualnych. Przedmiot zapoznaje studenta z metodologią budowania i zarządzania zespołem.