środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Ekonomia


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 20.0 15.0 4.0
Suma 20.0 15.0 4.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów kierunkowych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Komunikacji i Zarządzania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr I. Perechuda, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr I. Perechuda, asystent

Cel przedmiotu

1.  Pozyskanie wiedzy w formie podstawowych pojęć, kategorii, koncepcji, teorii w zakresie kształtowania się procesów ekonomicznych współczesnej gospodarki światowej (o charakterze globalnym).

2. Nabycie podstawowych umiejętności samoanalizy studenta i rozumienia współczesnych zmian w życiu gospodarczym.

3. Pozyskanie niezbędnych umiejętności aplikacyjnych poznanych zasad i teorii ekonomicznych w samodzielnym życiu społeczno-ekonomicznym.

Opis przedmiotu

Przedmiot skupia się na analizowania procesów gospodarczych:

1. Opis i wyjaśnienie podstawowych pojęć w zakresie zdarzeń gospodarczych, funkcjonowania rynków, uwarunkowań budowania i funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

2. Ćwiczenia umiejętności analitycznego myślenia, kreatywności w rozwiązywaniu problemów gospodarczych.