wtorek, 28 maja 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: SPORT_17_I_S

Kierunek: Sport

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok 3 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6
w ćw praca
własna
studenta /
doktoranta
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
I Specjalność Menedżer Sportu - przedmiot do wyboru teoretyczny (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)
1.  Aktywność fizyczna - kulturowe i psychologiczne aspekty
(WSPORT_15_I_013)
30.0 0 30 30.0
0
2.0
2.  Psychologia zachowań społecznych
(WSPORT_15_I_012)
30.0 0 30 30.0
0
2.0
3.  Rozwijanie Start-Upu w sporcie
(PWSPORT_18_I_002)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
4.  Techniki wpływu na klienta
(PWSPORT_17_I_001)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
II Moduł przedmiotów ogólnoakademickich
1.  Anatomia
(PSPORT_13_I_S_01)
15.0 30.0 80 15.0
30.0
5.0
2.  Antropologia fizyczna
(SPORT_17_I_001)
10.0 25.0 65 10.0
25.0
4.0
3.  Biochemia
(PSPORT_13_I_S_08)
15.0 15.0 45 15.0
15.0
3.0
4.  Technologie informacyjne
(PSPORT_13_I_S_12)
0 25.0 25 0
25.0
2.0
5.  Fizjologia
(PSPORT_13_I_S_17)
15.0 15.0 45 15.0
15.0
3.0
6.  Psychologia
(SPORT_15_I_025)
15.0 15.0 45 15.0
15.0
3.0
7.  Pedagogika
(PSPORT_13_I_S_32)
15.0 15.0 45 15.0
15.0
3.0
III Moduł przedmiotów kierunkowych
1.  Podstawy statystyki
(SPORT_16_I_001)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
2.  Podstawy marketingu
(PSPORT_13_I_S_04)
15.0 20.0 65 15.0
20.0
3.0
3.  Historia sportu
(PSPORT_13_I_S_03)
30.0 0 45 30.0
0
3.0
4.  Podstawy zarządzania
(PSPORT_13_I_S_05)
30.0 0.0 45 30.0
0.0
4.0
5.  Ekonomia
(PSPORT_14_I_S_001)
20.0 15.0 80 20.0
15.0
4.0
6.  Podstawy zarządzania kadrami
(PSPORT_13_I_S_15)
15.0 20.0 40 15.0
20.0
3.0
7.  Teoria sportu
(PSPORT_13_I_S_14)
20.0 20.0 60 20.0
20.0
4.0
8.  Wymowa i impostacja głosu
(SPORT_15_I_003)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
9.  Antropomotoryka
(SPORT_17_I_011)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
10.  Metody i techniki zarządzania przedsiębiorstwem sportowym
(PSPORT_13_I_S_18)
10.0 15.0 45 10.0
15.0
2.0
11.  Organizacja zawodów i zgrupowań sportowych
(MSPORT_13_I_S_06)
15.0 15.0 45 15.0
15.0
2.0
12.  Biomechanika sportu
(PSPORT_13_I_S_20)
15.0 30.0 55 15.0
30.0
4.0
13.  Pierwsza pomoc przedmedyczna
(SPORT_17_I_013)
15.0 15.0 30 15.0
15.0
3.0
14.  Podstawy teorii treningu sportowego
(SPORT_17_I_004)
10.0 30.0 60 10.0
30.0
4.0
15.  Coaching sportowy
(SPORT_15_I_002)
20.0 10.0 45 20.0
10.0
2.0
16.  Podstawy dietetyki
(PSPORT_13_I_S_29)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
17.  Socjologia sportu
(SPORT_18_I_002)
30.0 0.0 45 30.0
0.0
3.0
18.  Teoria i metodyka bezpiecznego upadania
(SPORT_17_I_002)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
19.  Podstawy dopingu farmakologicznego
(SPORT_17_I_006)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
20.  Odnowa biologiczna
(PSPORT_13_I_S_31)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
21.  Komunikacja społeczna
(SPORT_19_I_001)
10.0 15.0 50 10.0
15.0
2.0
22.  Prawo w sporcie i ochrona własności intelektualnej
(PSPORT_13_I_S_26)
15.0 0 20 15.0
0
1.0
23.  Trener personalny
(SPORT_17_I_003)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
IV Moduł przedmiotów do wyboru - przedmioty teoretyczne (student wybiera jeden przedmiot w semestrze) realizują wszyscy studenci na kierunku
1.  Podstawy bezpieczeństwa w górach
(PWSPORT_17_I_004)
30.0 0 30 30.0
0
2.0
2.  Komunikacja interpersonalna i interkulturowa
(PWSPORT_17_I_003)
30.0 0 30 30.0
0
2.0
3.  CSR w sporcie
(PWSPORT_18_I_006)
15.0 0 15 15.0
0
1.0
4.  Oblicza sportu
(WSPORT_12_I_S_03)
30.0 0 30 30.0
0
2.0
5.  Wybrane problemy pracy trenera
(WSPORT_15_I_006)
15.0 0 30 15.0
0
1.0
6.  Wyzwania współczesnego rynku sportowego
(PWSPORT_18_I_005)
15.0 0 15 15.0
0
1.0
7.  Etyka działalności sportowej
(WSPORT_15_I_007)
30.0 0 30 30.0
0
2.0
V Specjalność Menedżer Sportu - przedmiot do wyboru praktyczny (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)
1.  Golf
(PWSPORT_18_I_008)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
2.  Łyżworolki
(PWSPORT_18_I_007)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
VI Moduł przedmiotów praktycznych (WF)
1.  Ćwiczenia siłowe
(PSPORT_13_I_S_06)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
2.  Lekkoatletyczne konkurencje biegowe
(PSPORT_13_I_S_19)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
3.  Pływanie
(SPORT_15_I_005)
0 15.0 35 0
15.0
1.0
4.  Gimnastyka z elementami akrobatyki
(PSPORT_13_I_S_13)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
5.  Gry i zabawy ruchowe w etapie wstępnym treningu
(SPORT_15_I_007)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
6.  Judo
(PSPORT_13_I_S_09)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
7.  Ćwiczenia kompensacyjne w treningu sportowym
(SPORT_15_I_008)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
8.  Badminton
(PSPORT_13_I_S_34)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
9.  Ju-jitsu
(PSPORT_13_I_S_28)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
10.  Fitness
(PSPORT_13_I_S_07)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
11.  Tenis
(SPORT_15_I_006)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
12.  Teoria i praktyka sportu osób niepełnosprawnych
(SPORT_15_I_009)
10.0 0 20 10.0
0
1.0
VII Moduł wyboru specjalności - Specjalność Trenerska
1.  Podstawy teorii wychowania fizycznego
(TSPORT_13_I_S_02)
20.0 10.0 20 20.0
10.0
2.0
2.  Biochemia wysiłku fizycznego
(SPORT-T_17_I_001)
20.0 10.0 45 20.0
10.0
3.0
3.  Lekkoatletyczne formy ruchu
(TSPORT_13_I_S_13)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
4.  Specyfika sportu dzieci i młodzieży
(SPORT-T_17_I_002)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
5.  Kontrola auksologiczna
(TSPORT_13_I_S_09)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
6.  Tenis stołowy – dysc. indywidualne
(TSPORT_13_I_S_07)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
7.  Lekkoatletyczne konkurencje techniczne – dysc. zespołowe
(TSPORT_13_I_S_08)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
8.  Fizjologia wysiłku fizycznego
(SPORT-T_17_I_003)
15.0 15.0 45 15.0
15.0
3.0
9.  Motoryczność sportowca
(TSPORT_13_I_S_10)
20.0 20.0 35 20.0
20.0
4.0
10.  Podstawy komunikacji społecznej
(SPORT-T_17_I_004)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
11.  Metody wspomagania regeneracji
(SPORT-T_17_I_005)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
12.  Metodyka autoterapii
(SPORT-T_17_I_006)
15.0 15.0 45 15.0
15.0
3.0
13.  Podstawy fizjoterapii w sporcie
(SPORT-T_17_I_021)
15.0 0 15 15.0
0
1.0
14.  Zarządzanie obiektami i finansami w klubie sportowym
(TSPORT_13_I_S_14)
20.0 0 10 20.0
0
2.0
VIII Moduł praktyk - specjalność Trenerska.
1.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Piłka nożna
(SPORT-T_17_I_008)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
2.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Piłka ręczna
(SPORT-T_17_I_009)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
3.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Koszykówka
(SPORT-T_17_I_010)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
4.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Siatkówka
(SPORT-T_17_I_011)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
5.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Tenis
(SPORT-T_17_I_012)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
6.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Kolarstwo
(SPORT-T_17_I_013)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
7.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Kulturystyka
(SPORT-T_17_I_014)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
8.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Judo
(SPORT-T_17_I_015)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
9.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Pływanie
(SPORT-T_17_I_016)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
10.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Lekkoatletyka
(SPORT-T_17_I_017)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
11.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Strzelectwo sportowe
(SPORT-T_17_I_018)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
12.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Tenis stołowy
(SPORT-T_17_I_019)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
13.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Gimnastyka sportowa
(SPORT-T_17_I_020)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
IX Moduł wyboru specjalności - Specjalność Menedżer Sportu
1.  Zachowania uczestników widowisk sportowych
(MSPORT_13_I_S_02)
5.0 15.0 30 5.0
15.0
2.0
2.  Marketing olimpijski
(MSPORT_13_I_S_01)
15.0 15.0 45 15.0
15.0
3.0
3.  Zarządzanie finansami w sporcie
(SPORT-MS_17_I_002)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
4.  Gry integracyjne
(MSPORT_13_I_S_05)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
5.  Gry i zabawy terenowe
(SPORT-MS_17_I_001)
15.0 20.0 40 15.0
20.0
3.0
6.  Podstawy sponsoringu
(SPORT-MS_17_I_003)
20.0 10.0 45 20.0
10.0
3.0
7.  Stretching
(SPORT-MS_17_I_004)
0 20.0 30 0
20.0
2.0
8.  Tenis stołowy
(MSPORT_13_I_S_09)
0 20.0 10 0
20.0
2.0
9.  Budowanie i rozwijanie zespołów sportowych
(MSPORT_14_I_S_002)
10.0 20.0 45 10.0
20.0
3.0
10.  Orienteering
(MSPORT_13_I_S_11)
0 20.0 30 0
20.0
2.0
11.  Współczesne formy rekreacji
(SPORT-MS_17_I_005)
0 20.0 30 0
20.0
2.0
12.  Trening menedżerski
(MSPORT_13_I_S_10)
10.0 20.0 45 10.0
20.0
3.0
13.  Psychologia zarządzania
(SPORT-MS_17_I_010)
20.0 20.0 45 20.0
20.0
3.0
14.  Podstawy negocjacji
(SPORT-MS_17_I_006)
20.0 0 30 20.0
0
2.0
15.  Podstawy psychodietetyki
(SPORT-MS_17_I_007)
25.0 0 0 25.0
0
1.0
16.  Taneczne formy ruchu
(SPORT-MS_17_I_008)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
17.  Metody regeneracji organizmu
(SPORT-MS_17_I_009)
15.0 15.0 45 15.0
15.0
3.0
18.  Zarządzanie procesami w klubie sportowym
(MSPORT_13_I_S_16)
20.0 15.0 45 20.0
15.0
4.0
19.  Public relations
(MSPORT_13_I_S_20)
20.0 15.0 20 20.0
15.0
3.0
X Moduł praktyk - Specjalność Menedżer Sportu
1.  Praktyka zawodowa menedżerska
(SPORT_15_I_011)
0 200.0 25 0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
XI Języki obce (student wybiera jeden język nowożytny)
1.  Język obcy
(SPORT_15_I_J001)
0 240.0 210 0
0
30.0
30.0
2.0
2.0
0
0
30.0
30.0
2.0
2.0
0
0
30.0
30.0
2.0
2.0
0
0
30.0
30.0
3.0
3.0
XII Specjalizacja zawodowa: ścieżka trenerska (student realizuje wybraną dyscyplinę sportu)
1.  Specjalizacja zawodowa - Gimnastyka sportowa
(TSPORT_15_I_005)
150.0 150.0 300 20.0
20.0
4.0
20.0
20.0
4.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
2.  Specjalizacja zawodowa - Tenis
(TSPORT_15_I_001)
150.0 150.0 300 20.0
20.0
4.0
20.0
20.0
4.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
3.  Specjalizacja zawodowa - Kolarstwo
(TSPORT_15_I_002)
150.0 150.0 300 20.0
20.0
4.0
20.0
20.0
4.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
4.  Specjalizacja zawodowa - Judo
(TSPORT_15_I_003)
150.0 150.0 300 20.0
20.0
4.0
20.0
20.0
4.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
5.  Specjalizacja zawodowa - Pływanie
(TSPORT_15_I_004)
150.0 150.0 300 20.0
20.0
4.0
20.0
20.0
4.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
6.  Specjalizacja zawodowa - tenis stołowy
(TSPORT_14_I_S_001)
150.0 150.0 300 20.0
20.0
4.0
20.0
20.0
4.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
7.  Specjalizacja zawodowa - Lekkoatletyka
(TSPORT_13_I_S_25)
150.0 150.0 300 20.0
20.0
4.0
20.0
20.0
4.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
8.  Specjalizacja zawodowa - kulturystyka
(TSPORT_13_I_S_22)
150.0 150.0 300 20.0
20.0
4.0
20.0
20.0
4.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
9.  Specjalizacja zawodowa - strzelectwo sportowe
(TSPORT_13_I_S_26)
150.0 150.0 300 20.0
20.0
4.0
20.0
20.0
4.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
10.  Specjalizacja zawodowa - piłka siatkowa
(TSPORT_13_I_S_11)
150.0 150.0 300 20.0
20.0
4.0
20.0
20.0
4.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
11.  Specjalizacja zawodowa - piłka nożna
(TSPORT_13_I_S_01)
150.0 150.0 300 20.0
20.0
4.0
20.0
20.0
4.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
12.  Specjalizacja zawodowa - koszykówka
(TSPORT_13_I_S_06)
150.0 150.0 300 20.0
20.0
4.0
20.0
20.0
4.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
13.  Specjalizacja zawodowa - piłka ręczna
(TSPORT_13_I_S_03)
150.0 150.0 300 20.0
20.0
4.0
20.0
20.0
4.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
XIII Moduł praktyk
1.  Zgrupowanie sportowe (obóz) praktyka terenowa wybr. dysc.
(SPORT_15_I_010)
0 100.0 25 0
100.0
4.0
XIV Moduł pracy dyplomowej
1.  Metodologia pracy dyplomowej
(SPORT_17_I_007)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
2.  Seminarium pracy dyplomowej
(SPORT_17_I_008)
0 0.0 25 0
0.0
1.0
3.  Seminarium pracy dyplomowej i ocena pracy dyplomowej
(SPORT_17_I_009)
0 0.0 30 0
0.0
2.0