sobota, 24 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Menedżer Sportu

Nazwa przedmiotu

PrakseologiaForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 18.0 0.0 3.0
Suma 18.0 0.0 3.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Menedżer Organizacji Sportowej.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Komunikacji i Zarządzania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. G. Łasiński, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. G. Łasiński, prof. zw.

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi zracjonalizowanego formułowania i rozwiązywania złożonych problemów praktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kultury fizycznej.

Zakładane efekty po zakończeniu kursu w zakresie:

a) wiedzy teoretycznej i praktycznej:

  •  poznanie specyfiki ujęć systemowych,
  • poznanie mechanizmów zachowań sprawnych – indywidualnych i zespołowych,
  • poznanie metodyki usprawniania i projektowania działań.

b) umiejętności praktycznych:

  • diagnozowanie efektywności działań,
  • formułowanie dyrektyw praktycznych i projektowanie cyklu działania zorganizowanego.

Opis przedmiotu

Prakseologia jest nauką systemową skoncentrowaną na identyfikacji działań indywidualnych i zespołowych ocenianych ze względu na ich sprawność (efektywność). Zajmuje się dociekaniem przyczyn niesprawności działań i budowaniem zaleceń praktycznych podnoszących ich sprawność. Prakseologia jako nauka praktyczna zajmuje się głównie projektowaniem działań w różnego rodzaju organizacjach.