piątek, 23 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

trenerska

Nazwa przedmiotu

Podstawy kierowania treningiem sportowymForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 9.0 18.0 5.0
Suma 9.0 18.0 5.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Cych, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Cych, adiunkt

Cel przedmiotu

  1. wyposażenie studenta w specjalistyczną wiedzę dotyczącą  zasad i praw treningu sportowego na takim poziomie, aby mógł skutecznie osiągać postawione cele w zakresie kierowania procesem treningu;
  2. wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu kierowania treningiem sportowym – ról i funkcji trenera, doboru stylu kierowania, projektowania, planowania, organizowania i kontrolowania procesu treningowego;
  3.  nabycie przez studenta umiejętności kierowania treningiem sportowym, właściwej oceny, klasyfikacji oraz regulacji obciążeń treningowych.
  4. podnoszenie poziomu świadomości studenta w zakresie procesów zachodzących w sporcie wyczynowym.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany przez jeden semestr kończący się zaliczeniem. Zajęcia realizowane w formie ćwiczeń i wykładów. Na wykładach przekazywana jest wiedza dot. poszczególnych funkcji (etapów) kierowania treningiem sportowym (planowania, organizowania, motywowania i kontroli). Wykłady mają często formę konwersatoryjnych i problemowych, aby aktywizować studentów w możliwie największym zakresie. Na ćwiczeniach studenci  wypełniają arkusze dotyczące treści przekazywanych na wykładach oraz analizują wybrane zagadnienia i przypadki związane z regulacją obciążeń treningowych.