piątek, 23 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

RacketlonForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 0 18.0 2.0
Suma 0 18.0 2.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność Żywienie i Suplementacja w Sporcie - przedmiot do wyboru praktyczny 2 (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. Z. Bańkosz, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. Z. Bańkosz, prof. AWF Wrocław,
dr M. Lewandowski, adiunkt,
dr H. Nawara, starszy wykładowca,
dr M. Nowak, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej charakterystyki dyscyplin sportowych z zakrsu Rcetlona: badmintona, tenisa i tenisa stołowego

2. Poznanie zasad gry w Racketlona 

3.. Nabycie podstawowych umiejętności umożliwiających prowadzenie zajęć z wykorzystaniem Racketlona

Opis przedmiotu

Przedmiot, realizowany przez 30 (studia niestacjonarne - 18 godzin) dydaktycznych, całość zajęć obejmuje zajęcia praktyczne. Podczas zajęć prezentowane są, w syntetycznej formie, sporty wchodzące w zakres Racketlona: badminton, tenis oraz tenis stołowy. Zajęcia dają możliwość zapoznania się z podstawową techniką gry oraz środkami,formami i metodami służącymi do nauczania poszczególnych dyscyplin. Przedstawione są zasady gry i rywalizacji w Racketlona. Po zakończeniu zajęć student ma podstawową wiedzę dotyczącą sportów rakietowych i zna możliwości dalszego kształcenia się w zakresie zdobywania umiejętności prowadzenia zajęć ruchowych z wykorzystaniem środków sportów wchodzących w skład Racketlona