piątek, 23 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Współczesne formy fitnessForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 0 9.0 1.0
Suma 0 9.0 1.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

-----

Status przedmiotu

Specjalność Żywienie i Suplementacja w Sporcie - przedmiot do wyboru praktyczny 2 (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Tomaszewska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z współczesnymi formami fitness

Umiejętność doboru i modyfikacji ćwiczeń do możliwości ćwiczących

Wykorzystanie tych form jako trening uzupełniający w różnych dyscyplinach sportu

Opis przedmiotu

  • Aeroboxing-  połączenie intensywnego aerobiku z elementami technik sztuk walki: boksu lub kick-boxingu. Celem aeroboxingu jest budowanie naszej sprawności fizycznej.
  • Fitball - ćwiczenie, podczas którego wykorzystuje się dużą piłkę rehabilitacyjną. Celem treningu jest wzmocnienie wszystkich grup mięśniowych i poprawa koordynacji ruchowej.
  • Tabata – interwałowy metaboliczny trening, na który składają się ćwiczenia z obciążeniem własnego ciała. Celem tabaty jest zwiększenie wydolności i wytrzymałości organizm
  • Stretching- polega na stopniowym rozciąganiu całego ciała. Tego rodzaju ćwiczenie fitness zwiększa elastyczność i gibkość ciała oraz dotlenia organizm.