piątek, 23 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Trening kondycyjny i jego kontrolaForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 0 18.0 2.0
Suma 0 18.0 2.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność Trener Przygotowania Motorycznego - przedmiot praktyczny do wyboru 2 (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Gumienna, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Gumienna, asystent

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest:

- Zapoznanie się z teorią na temat kontroli procesu treningowego i jej praktycznego zastosowanie;

- Zapoznanie się z wybranymi środkami i metodami kształtującymi wytrzymałość, siłę, szybkość i zdolności koordynacyjne; 

- Praktyczne zastosowanie przykładowych środków i  metod kształtujących wytrzymałość, siłę, szybkość, zdolności koordynacyjne oraz kontrola bieżąca, kumulatywna procesu treningowego.

- Interpretacja efektów kontroli bieżącej i kumulatywnej uzyskanej w czasie kształtowania różnych zdolności motorycznych;

Opis przedmiotu

Przedmiot Trening kondycyjny i jego kontrola jest nijako przypomnieniem wiadomości na temat kontroli treningu sportowego. Jednak najważniejsza kwestia to praktycznie ujęcie kontroli. Podczas zajęć zostanie przeprowadzona kontrola bieżąca jednostek treningowych. Studenci będą mieli do  wykonają testy i próby kontrolujące stopień procesu adaptacji do wysiłku. Uzyskane wyniki pomiarów nauczą się odpowiednio interpretować i wykorzystywać do usprawniania procesu treningowego. Podczas zajęć zostanie również wykorzystana nowatorska technologia pomiarowa np. system Witty/ Smart Speed.