piątek, 23 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Nowoczesne metody prewencji urazów w sporcieForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 12.0 0 1.0
Suma 12.0 0 1.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Przygotowania Motorycznego.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Sportu Paraolimpijskiego

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr D. Harmaciński, wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr D. Harmaciński, wykładowca

Cel przedmiotu

 

C 1 - Zaznajomienie studentów z problematyką kontuzji w sporcie amatorskim i wyczynowym

C 2 - Uświadomienie studentom potrzeby stosowania działań profilaktycznych.

C 3 – Nauczenie studentów oceny postawy ciała sportowca w statyce i w dynamice

C 4 – Nauczenie studentów oceny funkcjonalnej sportowca dla potrzeb planowania treningu.

C 5 – Nabycie umiejętności stosowania technik autoterapii i treningu medycznego jako narzędzi zapobiegającym przeciążeniom aparatu ruchu.

Opis przedmiotu

Przedmiot w sposób teoretyczny i praktyczny porusza zagadnienia związane z prewencją urazów w sporcie w świetle najnowszych badań naukowych, trendów fizjoterapeutycznych i metod treningowych stosowanych w treningu rehabilitacyjnym. W unikalny sposób łączy metody pracy wykorzystywane stricte przez fizjoterapeutów jak i trenerów personalnych i trenerów przygotowania motorycznego. Uczestnicy zajęć będą potrafili odróżnić poszczególne rodzaje urazów, ocenić ryzyko ich ewentualnego wystąpienia oraz poznają metody i środki służące profilaktyce oraz wczesnej interwencji po wystąpieniu uszkodzenia. Podczas zajęć studenci:

·  nauczą się badać postawę ciała sportowca

·  zdobędą umiejętność wykonania testów funkcjonalnych

·  poznają metody autoterapii mięśniowo-powięziowej (SMR -Self Myofascial Release)

·  poznają zasady Funkcjonalnego trening medycznego

·  poznają zasady doboru ćwiczeń siłowych oraz ich indywidualnej modyfikacji pod kątem wybranych zaburzeń anatomiczno-funkcjonalnych w postawie ciała sportowca

·  nauczą się poprawiać i diagnozować mobilność oraz stabilność swojego podopiecznogo