piątek, 23 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Seminarium magisterskieForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 0 9.0 2.0
Suma 0 9.0 2.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł pracy magisterskiej - seminarium magisterskie

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Motoryczności Sportowca

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. A. Kawczyński, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. A. Kawczyński, prof. zw.

Cel przedmiotu

1. Zapoznanie studenta z ogólnymi zasadami posługiwania się technikami pisania pracy magisterskiej oraz zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi pracy naukowej.

2. Zapoznanie studenta z technikami zbierania materiału badawczego, przygotowaniem piśmiennictwa oraz właściwego korzystania z literatury naukowej.

3. Opanowanie przez studenta umiejętności formułowania problemów badawczych, przedmiotu badań, hipotez i pytań badawczych, metod i materiałów badań, interpretacji wyników oraz ich weryfikacji.

Opis przedmiotu

Przedmiot jest prowadzony w formie wykładów. Obejmuje treści związane z zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi pracy naukowej. Studenci poprzez uczestnictwo w wykładach oraz samodzielną pracę nabywają umiejętności samodzielnego formułowania problemu badawczego i przedmiotu badań. Następnie określa cel pracy i stosuje narzędzia potrzebne do zebrania materiału badawczego oraz analizuje uzyskane wyniki badań. Studenci zapoznają się z techniką i narzędziami stosowanymi w pisaniu prac naukowych oraz przygotowywaniu autoreferatu.