piątek, 23 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Metrologia i diagnostyka motorycznościForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 9.0 9.0 2.0
Suma 9.0 9.0 2.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Personalny.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Motoryczności Sportowca

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. D. Mroczek, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. J. Chmura, prof. zw.,
prof. dr hab. A. Kawczyński, prof. zw.

Cel przedmiotu

1. Wyposażenie studentów w wiedzę w zakresie monitorowania różnych przejawów aktywności motorycznej zawodnika w grze.

2. Opanowanie wiedzy z zakresu wykorzystania współczesnej technologii treningu w kształtowaniu zdolności motorycznych zawodników.

3. Zapoznanie z wybranymi metodami pomiaru zdolności motorycznych i kontroli obciążeń fizycznych i psychomotorycznych w warunkach treningowych i meczowych.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany w formie zajęć i warsztatów praktycznych, w których studenci wykorzystując posiadaną wiedzę i umiejętności potrafią samodzielnie stworzyć próby wysiłkowe do monitorowania wybranych zdolności motorycznych oraz potrafią obsługiwać podstawowy sprzęt pomiarowy.