czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fizjologia i patofizjologia procesów trawienia i wchłanianiaForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 9.0 0 1.0
Suma 9.0 0 1.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Specjalność Żywienie i suplementacja w sporcie.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Biologicznych i Medycznych Podstaw Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr n. med. A. Brona, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr n. med. A. Brona, adiunkt,
dr hab. P. Jóźków, adiunkt,
prof. dr hab. n. med. M. Mędraś, prof. zw.

Cel przedmiotu

C1 - Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania organizmu ludzkiego, a w szczególności układu pokarmowego.

C2- Wzajemnych związków pomiędzy układem pokarmowym a mechanizmami funkcjonowania organizmu człowieka na wszystkich poziomach jego organizacji

C3 - Szczegółowa charakterystyka procesów trawienia i wchłaniania w organizmie

Opis przedmiotu

Przedmiot jest realizowany w formie prezentacji multimedialnych, referatów i dyskusji. Przedmiot ma na celu przybliżenie ogólnej charakterystyki procesów trawienia i wchłaniania w przewodzie pokarmowym człowieka. Tematyka przedmiotu koncentruje się również na  roli wybranych odcinków przewodu pokarmowego w przetwarzaniu i wykorzystaniu składników pokarmowych obecnych w żywności.