sobota, 24 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Seminarium magisterskie
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

-----

Status przedmiotu

Moduł pracy magisterskiej - seminarium magisterskie

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Sportu Paraolimpijskiego

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. E. Bolach, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

1. Wprowadzenie w zagadnienia teoretyczne i praktyczne pracy naukowej.

2. Kolejność pisania pracy. 

3.  Poznanie technik zbierania materiałów, sporządzania bibliografii, analizy publikacji i właściwego korzystania z piśmiennictwa przedmiotu.

4. Opanowanie umiejętności formułowania problemów badawczych, metod analizy i weryfikacji wniosków. 

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje treści dotyczące  wprowadzenia studenta  w zagadnienia teoretyczne i praktyczne pracy naukowej.  Uczestnicy nabywają umiejętności samodzielnego formułowania problemów badawczych, stosowania metod zbierania materiałów, analizy wyników i weryfikacji wniosków w badaniach z zakresu kultury fizycznej. W trakcie zajęć student zapoznaje się z techniką pisania prac naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy magisterskiej. Student ma także możliwość nabycia umiejętności prezentowania prac naukowych.