środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Morfofunkcjonalna analiza postawy ciała
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność Trener - przedmiot teoretyczny do wyboru

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Biostruktury

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. J. Fugiel, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. J. Fugiel, adiunkt,
dr K. Kochan-Jacheć, adiunkt,
dr J. Pokrywka, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Zapoznanie studentów z metodami oceny postawy ciała osób w różnym wieku: dzieci i młodzieży, osób dorosłych i starszych.

2. W zakresie wiedzy teoretycznej student będzie znał metody wykorzystywane do analizy postawy ciała i będzie wiedział, które metody dobrać do oceny postawy ciała.

3. W zakresie umiejętności praktycznych student będzie umiał oznaczyć punkty anatomiczne wykorzystywane przy ocenie sylwetki i na tej podstawie będzie umiał przeprowadzić analizę postawy ciała.

4. W zakresie kompetencji student będzie potrafił przygotować i przeprowadzić pomiary postawy ciała.

Opis przedmiotu

Przedmiot trwa jeden semestr, prowadzony jest w formie wykładów i ćwiczeń. W trakcie zajęć studenci zostaną zapoznani z metodami oceny postawy ciała osób w różnym wieku. Część teoretyczna obejmuje zagadnienia dotyczące postawy ciała oraz zapoznanie z nowoczesnymi metodami oceny postawy. Część praktyczna przygotowuje studentów do przeprowadzenie pomiarów z wyznaczeniem anatomicznych punktów wykorzystywanych do oceny postawy. Na tej podstawie student będzie umiał przeprowadzić analizę postawy ciała oraz zinterpretować uzyskane wyniki.