środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

sport

Nazwa przedmiotu

Zabiegi fizykalne w odnowie biologicznej
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Odnowa Biologiczna w Sporcie

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Sportu Osób Niepełnosprawnych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Kochański, starszy wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Kochański, starszy wykładowca,
dr R. Pawelec, adiunkt,
dr R. Szafraniec, adiunkt,
dr E. Szczuka, adiunkt

Cel przedmiotu

C1. Znajomość celów i zadań odnowy biologicznej.

C2. Znajomość reakcji ustroju człowieka na bodźce fizyczne stosowane w odnowie biologicznej

C3. Umiejętność wykonania podstawowych zabiegów fizykalnych w odnowie biologicznej

Opis przedmiotu

Zajęcia służą zapoznaniu się podstawowymi zabiegami fizykalnymi wykorzystywanymi w procesie odnowy biologicznej i opanowaniu przez studentów umiejętności ich wykonywania. Zajcia mają na celu świadome modyfikowanie zabiegów  termoterapeutycznych i hydroterapeutycznych w zależności od dyscypliny sportowej i cyklu treningowego w oparciu o podstawowe reakcje fizjologiczne organizmu. Opanowanie wiadomości i umiejętności zdobytych na zajęciach umożliwią efefektywniejsze wykorzystanie czynników fizykalnych w procesie restytucyjnym u osób aktywnych fizycznie.