środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Odnowa psychologiczna w sporcie
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Odnowa Biologiczna w Sporcie

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Sportu Osób Niepełnosprawnych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr E. Szczuka, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr E. Szczuka, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Zapoznanie studentów z przyczynami i  mechanizmami powstawania przeciążeń i problemów psychosomatycznych w sporcie         kwalifikowanym. 

2. Przedstawienie studentom konsekwencji zaburzeń psychosomatycznych u sportowców, widzianych w perspektywie długofalowej. 

3. Przedstawienie podstawowych technik odnowy psychosomatycznej.


Opis przedmiotu

Dążenie do sukcesu sportowego powoduje iż coraz częściej przekraczane są pierwotne idee związane z utylitarnym, humanistycznym i opartym na aksjologii charakterem sportu. Wyrazem tego są takie problemy jak: doping, przypadki zgonu sportowców na zawodach czy treningach, samobójstwa popełniane przez sportowców w trakcie lub po zakończeniu kariery sportowej, nieracjonalne z punktu widzenia zdrowia, nadmierne zużycie organizmu. Prawidłowo prowadzona odnowa psychosomatyczna sportowca może niwelować skutki problemów somatycznych i psychoemocjonalnych związanych z obciążeniami treningowymi i startowymi, zapewnia zawodnikowi korzystne warunki do harmonijnego rozwoju, w działaniach długofalowych. Prowadzone zajęcia mają uświadomić studentowi znaczenie profilaktyki i promocji zdrowia w działalności sportowej, konieczność dążenia do harmonii w wielu obszarach życia sportowca oraz edukacji zespołu sportowego w zakresie działań które mają być ukierunkowane na szeroko pojmowane dobro zawodnika. Student w trakcie zajęć poznaje możliwości związane z przeprowadzaniem komplementarnej diagnozy psychosomatycznej, która odzwierciedla faktyczne możliwości zdrowotne zawodnika, wskazuje na możliwe przeciążenia organizmu, stanowi racjonalną podstawę planowania kolejnych obciążeń treningowych i startowych. Prezentacja i nauka wybranych technik odnowy psychosomatycznej zakłada komplementarność działań, indywidualne podejście do problemów, wzmacnianie potrzeby ścisłej współpracy oraz wymiany doświadczeń ze specjalistami, którzy zaangażowani są w osiągnięcie przez zawodnika sukcesu sportowego.