środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Odnowa Biologiczna w Sporcie

Nazwa przedmiotu

Teoria odnowy biologicznej
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Odnowa Biologiczna w Sporcie

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Sportu Paraolimpijskiego

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Pawelec, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Kochański, starszy wykładowca,
dr R. Pawelec, adiunkt,
dr R. Szafraniec, adiunkt,
dr E. Szczuka, adiunkt

Cel przedmiotu

C 1 - Student rozwija umiejętność generowania informacji oraz wiedzy na temat  w/w przedmiotu

C2 - Wyjaśnia  i uzasadnia ważność wiedzy teoretycznej dotyczącej stosowania środków odnowy biologicznej w sporcie.

C3 - Student doskonali umiejętności prawidłowego  zastosowania kompleksowej odnowy biologicznej.

C4 - Student umiejętnie analizuje treści programowe dotyczące przedmiotu. 

Opis przedmiotu

Przedmiot umożliwia zapoznaniu studentów z problematyką odnowy  biologicznej w sporcie.  Przedmiot teoretyczny, który wyjaśnia  i systematyzuje wiedzę teoretyczną dotyczącą stosowania odnowy biologicznej w sporcie.