środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fizjoterapia w sporcie paraolimpijskim
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Sport Paraolimpijski

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Sportu Paraolimpijskiego

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr T. Prystupa, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Kochański, starszy wykładowca,
dr T. Prystupa, adiunkt

Cel przedmiotu

C 1- Opanowanie wiedzy teoretycznej studentów w zakresie stosowania zabiegów fizjoterapeutycznych w procesie powysiłkowej restytucji w zależności od rodzaju i stopnia dysfunkcji oraz jednostki chorobowej w wybranych dyscyplinach sportu osób niepełnosprawnych

C1 - Przygotowanie studentów do praktycznego prowadzenia zajęć  fizjoterapeutycznych z  niepełnosprawnymi  sportowcami  z uwzględnieniem jednostki chorobowej oraz rodzaju i stopnia dysfunkcji w wybranych  dyscyplinach sportowych

C3 - Zapoznanie studentów z fizjoterapią w celu przywracanie sprawności fizycznej po urazach i przeciążeniom w sporcie paraolimpijskim 

Opis przedmiotu


 Przedmiot umożliwiający zapoznanie się studentów z problematyką fizjoterapii w  sporcie paraolimpijskim i nabycie podstawowych umiejętności wykonywania  zabiegów odnawiających w zależności od rodzaju i stopnia dysfunkcji oraz jednostek chorobowych

Student uzyskuje kompetencje i umiejętności  w programowaniu  i wykonywaniu w/wymienionych zabiegów terapeutycznych stosowanych w sporcie paraolimpijskim