czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Odnowa biologiczna w sporcie paraolimpijskim
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Sport Paraolimpijski

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Sportu Paraolimpijskiego

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr T. Prystupa, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr T. Prystupa, adiunkt,
dr E. Szczuka, adiunkt

Cel przedmiotu

C 1 - Zapoznanie studentów z pojęciem odnowa biologiczna, regeneracja sił, odpoczynek.

C2 - Nabycie umiejętności praktycznych w zakresie planowania zabiegów  odnowy biologicznej w sporcie, umiejętności komunikowania się z osobą  niepełnosprawną.

C3 - Nabycie podstawowych umiejętności praktycznych w zakresie stosowania wybranych metod odnowy biologicznej służących regeneracji organizmu, profilaktyce  zdrowotnej.

C 4 - Rozwijanie zainteresowań zawodowych, śledzenie nowych metod i technik z zakresu masażu sportowego dla osób niepełnosprawnych.Opis przedmiotu

Praktyczny przedmiot umożliwiający zapoznaniu studentów z problematyką odnowy biologicznej i nabyciu podstawowych umiejętności wykonywania wybranych zabiegów odnawiających. Zajęcia mają na celu świadome modyfikowanie zabiegów terapeutycznych w zależności od dyscypliny sportowej  biorąc pod uwagę  reakcje fizjologiczne organizmu. Opanowane wiadomości i umiejętności zdobyte na zajęciach umożliwią skutecznie wykorzystywać czynniki  fizykalne w procesie restytucji powysiłkowej.