środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Profilaktyka stanów przeciążeniowych w sporcie wyczynowym osób niepełnosprawnych


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 30.0 0 2.0
Suma 30.0 0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Sport Paraolimpijski

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Sportu Osób Niepełnosprawnych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Pawelec, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Kochański, starszy wykładowca,
dr R. Szafraniec, adiunkt,
dr E. Szczuka, adiunkt

Cel przedmiotu

C 1 - Zaznajomienie studentów z problematyką przeciążeń w sporcie wyczynowym osób niepełnosprawnych. 

C 2 - Uświadomienie studentom potrzeby stosowania wielokierunkowych działań profilaktycznych.

Opis przedmiotu

Przedmiot wskazujący na potrzebę stosowania szeroko pojętej profilaktyki stanów przeciążeniowych w sporcie osób niepełnosprawnych. Brak takich działań przyczynia się do częstych przerw w procesie szkoleniowym i nierzadko do rezygnacji z uprawiania sportu.