środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Monitorowanie efektywności treningu niepełnosprawnych sportowców
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Sport Paraolimpijski

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Sportu Osób Niepełnosprawnych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Szafraniec, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Szafraniec, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 – wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą metod oceny sprawności fizycznej niepełnosprawnych sportowców

C2 – wyposażenie studentów w umiejętność praktycznego zastosowania narzędzi kontroli efektywności treningu niepełnosprawnych sportowców w wybranych dyscyplinach

C3 – wyposażenie studentów w umiejętność interpretacji wyników testów stosowanych w ocenie efektywności treningu niepełnosprawnych sportowców w wybranych dyscyplinach

Opis przedmiotu

W trakcie realizacji przedmiotu studenci zapoznają się z szeregiem specjalistycznych testów oceniających sprawność fizyczną wszechstronną, ukierunkowaną i specjalną, poziom zdolności motorycznych i wydolności fizycznej niepełnosprawnych sportowców. Poznane testy będą wykorzystywane w praktycznej kontroli treningu w wybranych dyscyplinach.